โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน CRCI-2016 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน CRCI-2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้้งที่ 3 (CRCI-2016) ณ ห้อง บธ.3202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมประชุม และเดินทางดูสถานที่จัดประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดย อาจารย์ดิลก ประสานวรกิจกุล ให้การต้อนรับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา