โลโก้เว็บไซต์ เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก ผลงาน (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก ผลงาน (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 ธันวาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 4166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T เฟส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ เทศบลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทีมงาน U2T ป่าอ้อดอนชัย ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรตินายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย มีรายละเอียดของผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำและสนับสนุน การผลิตน้ำมันดีเซลจากขวดพลาสติกเหลือใช้และได้จัดอบรมการผลิตนำมันดีเซลจากเศษพลาสติกเหลือใช้ในครัวเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทีมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBSออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา