โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน นักศึกษา/ บุคคลากร/อาจารย์/ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ ในหัวข้อ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน นักศึกษา/ บุคคลากร/อาจารย์/ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ ในหัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมกับ โครงการ "ผู้ชายสายพรีเซนต์ University Tour" ขอเชิญชวน นักศึกษา/ บุคคลากร/อาจารย์/ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ ในหัวข้อ "Pitch to Win พิชิตสงครามข้อเสนอ" เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทํางาน ตลอดจนการทําธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผ่านการอบรมออนไลน์ ฟรี!(!) ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ลิงค์ด้างล่างนี้
https://forms.gle/Aui2PkemCnGfo3ZBA


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา