โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การเสวนา เรื่อง“สมุนไพรไทยมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่ระดับโลก” BCG: Local Link, Global Reach | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ การเสวนา เรื่อง“สมุนไพรไทยมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่ระดับโลก” BCG: Local Link, Global Reach

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 3752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา