โลโก้เว็บไซต์ งานพิธีถวายผ้ากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 6 พ.ย. 64  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานพิธีถวายผ้ากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 6 พ.ย. 64

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6 พ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
          การทำบุญทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยจะหมุนเวียนไปทุกเขตพื้นที่ ในปีนี้ มทร.ล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพจัดถวาย ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชนหมู่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว
          ทั้งนี้ยังมีบริษัทห้างร้านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ได้แก่ คุณวรศักดิ์ วงศ์วรกุล (บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด), คุณเดชา ศิรนรเศรษฐ์ (ร้านฮั้วเลิศรส), คุณอุทัย ตันตระกูล (ร้านปุ้ม ๓), คุณเดชา สงค์ประเสริฐ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสุริยะ), อาจารย์วินัย ปราบริปู (หอศิลป์ริมน่าน), บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน, บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด, คุณปรับชะรันซิงห์ ทักราล, คุณจักรกฤช ศิริกันตราภรณ์, สมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน-ราชมงคล, ข้าราชการบำนาญและบุคลากรอาวุโส มทร.ล้านนา, บ้านยาทศพล, ร้านวันดา, ร้านเทพสยามมิวสิค, ร้านเทพสยามอิเล็คทริก, ร้านนครน่านเซ็นเตอร์, ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอกรักเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส, ร้านดอกรัก, ร้านศุภกิตติการเกษตร ๒๖, ร้านมนพรการค้า, ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านสวนครูเก่ง, บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท เทรซ ออน จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ์ และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม : งานพิธีถวายผ้ากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา