โลโก้เว็บไซต์ ตอน เอเปคน่ารู้ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตอน เอเปคน่ารู้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 15095 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2564

โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยร่วมดำเนินการหาคำตอบ...เอเปคคืออะไร?

เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร? ได้จากวิดีทัศน์ “เอเปคน่ารู้” #APEC2022THAILAND

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา