โลโก้เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญร่วมอบรมการวิจัยและปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมอบรมการวิจัยและปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กันยายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 8139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการจัดอบรม “การวิจัย และปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพจะเป็นการให้ ความรู้และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงผู้สนใจในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.15 น. รูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านระบบ ZOOM Meeting ไม่มีค่าใช้จ่าย

          ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน shorturl.asia/Qr0KC หรือ QR Code (ลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2564) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ ศูนย์นวัตกรรม สมุนไพร (คุณศตพร ธรรมเขตต์) โทรศัพท์ 053-944394 หรืออีเมล์ herb.pharcmu@gmail.com

ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา