โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา เปิดโปรเจคแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ช่วยโควิด “ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม.ราชมงคลล้านนา เปิดโปรเจคแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ช่วยโควิด “ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”  โดยเป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  จำนวน 13  ชนิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ซึ่งส่งผลกระทบให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก มทร.ล้านนา จึงเกิดแนวคิดในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การในปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมีศูนย์พันธุกรรมพืช ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อนำมาใช้ในโอกาสต่างๆ สำหรับประชาชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถปลูกผักกินเองที่บ้านได้โดยภายในซองบรรจุจะอธิบายวิธีการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดไว้โดยละเอียด  โดยในเฟสแรกนี้จะแจกจ่าย จำนวน 1000 ชุด ขอสงวนสิทธิ์ 1 ชุดต่อ 1 ครัวเรือน และเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประชาชนผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ที่  https://bit.ly/3CXJRD1

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-342553 หรือ 065-0042299

E-mail : atri_rmutl@hotmail.com


คลังรูปภาพ : 19-08-2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา