โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา จาก National Pingtung University (NPUT) ไต้หวัน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา จาก National Pingtung University (NPUT) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 10634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก National Pingtung University (NPUT) ไต้หวัน ว่าทาง NPTU มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในภาคการศึกษา 2021 (Fall Semester) – 2025 ภายใต้โครงการ 2021 Elite Scholarship Program ให้แก่บุคลากรของ มทร. ล้านนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (2 ปี) ปริญญาเอก (3 ปี)
  2. มูลค่าทุนการศึกษา ให้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือเท่ากับปีละ 3000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ทุนการศึกษาไม่รวมถึงค่าเทอม ดังนั้นผู้ได้รับทุนต้องชำระค่าเทอมด้วยตนเอง)
  3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ Curriculum Vitae (CV) Lecturer Certificate และใบสมัครตามเอกสารแนบ (เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  4. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ lee@mail.nptu.edu.tw ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


หนังสือราชการจาก NPTU
รายละเอียดทุนการศึกษา
ใบมัคร
Admission Guide
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา