โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

แต่ยังสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://cttc.rmutl.ac.th/page/knowledge-services


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา