โลโก้เว็บไซต์ ทุนปริญญาโท/เอก SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565 – 2566 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนปริญญาโท/เอก SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565 – 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 7526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 – 2566 แก่ประเทศไทย ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี รวมทั้งเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ischo.searcaapps.org/ischo/form ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2564 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.searca.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gsid@searca.org
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา