โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้จากลิงค์

http://regis2015.rmutl.ac.th/course

อนึ่งนักศึกษาต้องดูประกาศการลงทะเบียนของแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้การลงทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา