โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 มทร.ล้านนา ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เนื่องจากสถานการร์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้มีประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 1) โดยให้จัดการเรียนการในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ทำให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาล่าช้ากรณีพิเศษ และนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นั้น   ในการนี้กองคลังจึงประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี้

     1.สำหรับนักศึกษาขอจ่ายล่าช้ากรณีพิเศษ เดิมรับชำระด้วยเงินสดด้วยตนเองที่กองคลัง ปรับเปลี่ยนเป็นรับชำระผ่านธนาคาร / ตัวแทนการรับชำระ(เคาว์เตอร์เซอร์วิส) / QR Code /แอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย โดยให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระจากระบบทะเบียนกลางไปชำระได้ตั้งแต่วันที่ 5-22 มกราคม 2564

     2.สำหรับนักศึกษผ่อนผัน เดิมรับชำระด้วยเงินสดด้วยตนเองที่กองคลัง ปรับเปลี่ยนเป็นรับชำระผ่านปรับเปลี่ยนเป็น รับชำระผ่านธนาคาร / ตัวแทนการรับชำระ(เคาว์เตอร์เซอร์วิส) / QR Code /แอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย โดยให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระจากระบบทะเบียนกลางไปชำระได้ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา