โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนเข้าสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนเข้าสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช.จัดโครงการ “สร้างการรับรู้ Open House สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน” ณ อาคาร C3 ห้อง 305 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้ที่มีอาชีพด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเข้าสอบประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยมี ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนแนวทางการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยคุณโอมิกา บุญกัน หัวหน้ากลุ่มงาน1 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ1 (สคช.) และทีมงานจาก สคช. จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายถึงกรอบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้น 2 และฝึกปฏิบัติการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยทีมงานวิทยากรศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา 

   สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 0864697010ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา