โลโก้เว็บไซต์ 27-03-64 เปิดนิทรรศการ Narit | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

27-03-64 เปิดนิทรรศการ Narit

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ชุดใหม่ “Astronomy Insight” และ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่”
           ผศ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดี พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการชุดใหม่ &ldquo...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา