โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง / แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่ >> อ่านต่อ


แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักการเรียน
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนแจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักตามระยะเวลาที่กำหนด >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อพิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน >> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน >> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาอนุมัติ
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ >> อ่านต่อ


Count Activity : 21 - 30 ทั้งหมด 32

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา