โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงวิชาการ มาตรฐานวิชาคุณวุฒิวิชาชีพ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเชิงวิชาการ มาตรฐานวิชาคุณวุฒิวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2559

สถานที่ : ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา