โลโก้เว็บไซต์ เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

(310) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2565 - 1 มิถุนายน 2566

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา